Matematikk 1T eksamen - vår 2019

Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 1T fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 24. mai 2019.

I besvarelsen vår finner du oppgavefasiten med vårt løsningsforslag.

I noen av oppgavene har vi lagt til ekstra forklaringer, for eksempel beskrivelse av ulike formler vi har brukt eller en grundigere forklaring av utregningene. Du finner de ekstra forklaringene ved å holde musen over tegn, ord og setninger som er markert med en blå stiplet linje under.

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 5, del 1:

Siden trekanten har to sider med lengden 5, så er trekanten likebeint. Vinkelhalveringslinjen gjennom vinkelen mellom de to sidene med lengden 5, deler derfor trekanten i to kongruente, rettvinklede trekanter. Siden med lengden 6 blir delt i to like lange linjestykker, hvor hvert linjestykke har lengden 3.

Vi bruker Pythagoras’ setning for å bestemme lengden av den ene kateten i hver av de to rettvinklede trekantene:

\begin{align*} & 3^2 + x^2 = 5^2 \\ \Downarrow \ \ & \\ & 9 + x^2 = 25 \\ \Downarrow \ \ & \\ & x^2 = \dots \end{align*}

 

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 9b, del 1:

Den komplementære hendelsen til M kaller vi  \overline{M}. Tilsvarende kaller vi den komplementære hendelsen til F for  \overline{F}.

Hvis toget kun er i rute én dag finnes det to muligheter:

  1. Toget er i rute mandag og ikke i rute fredag.
  2. Toget er ikke i rute mandag, men er i rute fredag.

Vi bestemmer sannsynligheten for at toget ikke er i rute hhv. mandag og fredag:

\begin{align*} P(\overline{M}) &= 1 - P(M) \\[0.5em] &= 1 - \frac{80}{100} \\[0.5em] &= \frac{20}{100} \\[1em] P(\overline{F}) &= 1 - P(F) \\[0.5em] &= 1 - \frac{90}{100} \\[0.5em] &= \frac{10}{100} \\[1em] \end{align*}

Vi bestemmer sannsynligheten for at toget er i rute én av dagene:

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Matematikk 1T eksamen - vår 2019

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.04.2023
    Skrevet av Elev på Vg1
    veldig god hjelp til forberedelse for heldagsprøve i matematikk!