Matematikk 1P eksamen - vår 2019

Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 1P fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 24. mai 2019.

I besvarelsen vår finner du oppgavefasiten med vårt løsningsforslag.

I noen av oppgavene har vi lagt til ekstra forklaringer, for eksempel beskrivelse av ulike formler vi har brukt eller en grundigere forklaring av utregningene. Du finner de ekstra forklaringene ved å holde musen over tegn, ord og setninger som er markert med en blå stiplet linje under.

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 3b, del 1:

I a) fant vi at arealet av trekant ABF er 48,0 cm2. Fordi trekant ABF og trekant CDG er kongruente, er arealet av trekant CDG også 48,0 cm2.

Vi finner arealet av rektangel ABCD:

AABCD=AB · BC
   
  = 16,0 · 12,0
   
  = 16,0 · (10,0 + 2,0)
   
  = 160,0 + 32,0
   
  = 192,0

Rektangel ABCD har et areal på 192 cm2.

Fordi E er midtpunktet på AB, så er

AE = BE = \frac{16,0}{2} = 8,0

Vi bruker Pythagoras setning til å finne AF:

 \begin{align*} AF^2 &= AE^2 + EF^2 \\[1em] &= 8,0^2 + 6,0^2 \\[1em] &= 64,0 + 36,0 \\[1em] &= 100,0 \end{align*}
 ⇓  
 AF = 10,0

AF er 10,0 cm.

Når BC = 12,0 cm er FG = 12,0 cm.

Vi finner arealet av rektangel ADGF:

...

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 6a, del 1:

At toget er i rute en tilfeldig mandag kaller vi for hendelse M. At toget er i rute en tilfeldig fredag kaller vi for hendelse F.

Vi får opplyst at sannsynligheten for at toget er i rute en tilfeldig mandag og fredag er hhv. 80 % og 90 %. Dvs. at

\begin{align*} P(M) &= 80\% \\[1em] P(F) &= 90\% \end{align*}

Vi antar at de to hendelsene er uavhengige.

Vi finner sannsynligheten for at toget er i rute begge dagene:

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Matematikk 1P eksamen - vår 2019

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 26.10.2020
    Skrevet av Elev på Vg2