Hjelp til Matematikk

Dette er vår hjelp til Matematikk på VGS. Bruk menyen til venstre til å komme videre til våre forskjellige typer av hjelpemidler.

Velg Kompendier for å se våre egne kompendier i Matematikk. Kompendiene gjennomgår noen av de viktigste temaene du skal jobbe med. Du kan derfor bruke kompendiene til å lese deg opp til eksamen i Matematikk eller som hjelp til å forstå det stoffet dere jobber med i undervisningen.

Punktet Løsningsforslag inneholder våre egne eksempler på besvarelser av tidligere eksamensoppgaver i Matematikk. Bruk eksemplene til å se hvordan du skriver en god besvarelse på eksamen, eller til å sjekke om din egen besvarelse av et tidligere eksamenssett er korrekt.