SWOT-analyse

Få hjelp til SWOT-analysen. Her finner du mal og eksempel på SWOT-analysen.

Den ultimate hjelpen til SWOT-analysen

Her finner du et stort utvalg ulike situasjonsanalyser, SWOT-analyser og SOFT-analyser til markedsføring og ledelse. En slik analyse er en undersøkelse for en bedrift eller et foretak hvor dens omgivelser blir gjennomgått.

SWOT står for Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). En SWOT-analyse kan også kalles en SOFT-analyse som er en forkortelse for Strengths (styrker), Opportunities (muligheter), Faults (mangler) og Threats (trusler).