Litterære virkemidler

Med denne guiden fra Studienett får du full oversikt over litterære virkemidler. Oversikten gir deg konkret og anvendelig kunnskap om en masse litterære virkemidler som du kan bruke enten når du selv skriver en tekst, eller når du skal tolke en annen tekst. 

Å analysere litterære virkemidler vil si å undersøke hvordan tekstens tema og budskap rent språklig formidles til mottageren. Å analysere en teksts litterære virkemidler innebærer at du tar for deg følgende momenter:

 • Analyse av ordvalg: Hvilke typer ord brukes særlig i teksten?
 • Stil og tone: Hvordan bidrar setningsbygning og eventuelt ironi til å skape en egen stil og tone i teksten?
 • Billedspråk: Hva slags billedspråk brukes? 
 • Andre litterære virkemidler: Hvilke andre språklige og stilistiske virkemidler brukes?

Hvert av disse punktene kan utgjøre et moment i analysen din. Du skal vise hvordan elementene fungerer i teksten, hvilken effekt de har og hvordan de underbygger temaet/budskapet.  

I denne analysemodellen går vi gjennom hvert av punktene over og viser deg hvordan du kan bruke dem i en tekstanalyse. 

Utdrag av Litterære virkemidler

Sammenligning

Alle språklige bilder inneholder en eller annen form for sammenligning. Sier vi at noen minner oss om en varm sommerdag, mener vi egentlig at personen har egenskaper som vi også kan tilskrive en varm sommerdag. Hvis vi sier, hun er som en rose, sammenligner vi kvinnen med en rose, og uttrykker samtidig at enkelte trekk ved rosen (f.eks. skjønnheten eller piggene) er felles for de to. I en sammenligning brukes alltid et sammenligningsord, som for eksempel liksom, i likhet med, lik.

Sammenligninger brukes ofte for å uttrykke noe uforståelig. Da låner vi betydningen fra noe kjent og fyller det ukjente med innhold. Eksempel: «Livet er som en dans på roser.»

Sammenligninger brukes også for å «smykke» en fremstilling og gjøre den mer poetisk. Eksempel: «Stemma hennar som ein obo.» (Frode Grytten: «Dansar du?»). Oboen er et instrument med en klangfull og særegen tone. Ved å sammenligne stemmen hennes med dette instrumentet, får forfatteren frem det musikalske og særegne ved stemmen hennes.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Litterære virkemidler

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 23.06.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette fikk jeg bruk for på eksamen, tentamen og diverse andre innleveringer.
 • 08.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  til veldig god hjelp! anbefaler folk å laste ned denne! :)
 • 27.05.2014
  Veldig bra. denne kommer til gode
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3