Læring

I dette kompendiet kan du lese om de psykologiske områdene som er tilknyttet læring og undervisning. Du kan f.eks. lese om forskjellige læringsteorier, og hvordan man kan kategorisere forskjellige typer intelligens. Du kan også lese om forskjellige typer motivasjon og deres betydning for læringsprosessen. 

Legg merke til at man i noen tilfeller arbeider med kognisjon og læring i sammenheng med hverandre i psykologiundervisningen. For overskuelighetens skyld har vi imidlertid valgt å plassere den kognitive psykologien i et selvstendig kompendium, som du kan finne her.

Utdrag

Ytre motivasjonsfaktorer

Ytre motivasjonsfaktorer er de faktorene utenfor oss selv som motiverer oss til å lære noe. 

Typiske eksempler på ytre motivasjonsfaktorer kan være belønning og straff. Et godt eksempel på dette er karaktersystemet på videregående, som brukes til begge formålene. Hvis du klarer deg godt i et fag, «belønnes» du med høye karakter, og det kommer til å ha positiv innflytelse på dine fremtidige muligheter. Omvendt vil du bli «straffet» med lave karakter for å gjøre det dårlig, og det vil også være med på å begrense mulighetene dine i fremtiden. Derfor kan man si at utdanningssystemet gir deg en ytre motivasjon for å gjøre det bra i alle fag, også inkludert de du ikke har spesielt mye indre motivasjon for å engasjere deg i. 

Belønning og straff behøver imidlertid ikke være så direkte som en karakterskala, men kan også omfatte mer indirekte måter å bli belønnet og straffet på. Et eksempel kan være at man blir mere populær sosialt ved å være flink i et fag, og det vil også ha en belønningseffekt rent psykologisk. Jakten på popularitet og anerkjennelse kan altså også være en sterk ytre motivasjonsfaktor. 

En annen ytre motivasjonsfaktor kan være konkurranseelementet i undervisningen, hvor man som menneske kanskje føler en trang til å klare seg spesielt godt i forhold til de andre i klassen. Her kan karaktersystemet også spille inn, fordi det gir en konkret måleenhet ift. hvor man ligger i de enkelte fagene, eller hvor godt man har klart de enkelte eksamenene. Det kan i seg selv gi en ytre tilfredsstillelse å være den beste i klassen til noe, eller den beste på skolen til noe. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Læring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.