Oppbygging

Her skal vi se på novellens oppbygging og komposisjon. Når du skal analysere oppbyggingen av «Kunsten å myrde» er det lurt å legge merke til at novellen skifter mellom nåtid og tilbakeblikk.

Handlingens utvikling

Handlingen inneholder to viktige tilbakeblikk i begynnelsen av novellen. Deretter utvikler handlingen seg fortløpende som en samtale mellom fortelleren og Francine.

Tilbakeblikkene har en viktig funksjon da de gir oss kunnskap om hvordan Francine reagerte på nyheten om dødsfallet, og samtidig blir vi kjent med Germaines personlighet.

Novellens struktur

Novellen kan deles inn i tre deler, nemlig åpningen, tilbakeblikkene og hoveddelen med samtalen mellom fortelleren og Francine. Delene kjennetegnes ved at fortelleren bruker nåtid i åpningen, fortid i tilbakeblikkene og nåtid igjen i hoveddelen.

Novellens åpning (fortalt i nåtid): De første 16 linjene i vår versjon av novellen. Det fortelles at Francine kommer tilbake til stedet der hun er hushjelp over sommeren. Hun har vært i en begravelse, men kommer raskt tilbake for å jobbe. Novellen begynner in medias res, som betyr ‘midt i tingene’:

Francine kommer.
Jeg sier: «Men der er De...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn