Miljø og samfunn

I denne delen skal vi se på det sosiale miljøet i «Kunsten å myrde». Vi skal se nærmere på hvordan miljøet påvirker lesingen av novellen. I novellen er det spesielt samfunnets klasseskiller og normer som preger det sosiale miljøet.

Sted og tid

Vi befinner oss i Frankrike, noe vi får vite gjennom den innledende angivelsen av sted og årstall, «Grands sables 1920». Grands sables er et ferieområde i det nordvestlige Frankrike. Dessuten er hovedpersonenes navn, Francine og Germaine, franske, og Francine kaller jeg-fortelleren for «madame», som betyr ‘frue’ på fransk.

Tiden er 1920, det vil si kort tid etter første verdenskrig som sluttet i 1918. Denne tiden kalles også for mellomkrigstiden fordi det er tiden mellom første og andre verdenskrig.

Samfunnsklasser

Vi får raskt vite at historien foregår i et samfunn som består av ulike klasser. Vi møter jeg-fortelleren som tilhører overklassen. Det ser vi ved at fortelleren har tjenere, som blant annet Francine.

Både Francine og Germaine tilhører den vanlige arbeiderklassen, som er samfunnets underklasse. Det kan vi se ved at de jobber som hushjelp eller tjenestepiker. Vi får også en karakteristik av Francine og Germaines familie. Fortelleren forklarer:

Rike er disse folkene ikke, om de enn har både hus og litt jord, ett par kue...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn