Fortellerteknikk og språk

Her skal vi se på hvilken fortellerteknikk som benyttes i «Kunsten å myrde». Vi kommer inn på fortellertype, synsvinkel og bruken av tilbakeblikk. Vi ser også nærmere på novellens språklige stil.

Førstepersonsforteller og personlig synsvinkel

Fortellerstemmen i «Kunsten å myrde» er i førsteperson. Vi får høre historien gjennom novellens jeg-person. Synsvinkelen er dermed personlig. Vi ser handlingen fra én bestemt persons synsvinkel, nemlig fortellerens og ikke Francines. Vi får høre om hva Francine tenker, føler og mener, men vi hører alltid om det gjennom fortelleren og ikke fra Francine selv.

Et eksempel på dette er fortellerens beskrivelse av Francines reaksjon da hun får bekreftet at det er Germaine som er død, og ikke Germaines søster:

Nu var hun tydelig beroliget. Hun så nesten fornøid ut. Det virket litt besynderlig.

Vi hører at Francine er «beroliget» og «nesten fornøid» med at det er Germaine som er død. Vi hører det fra fortellerens synsvinkel, og det...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn