Hva er treenigheten?

Her gir vi et kort svar på spørsmålet: Hva er treenigheten?

Den treenige gud

De kristne tror på én Gud. Det vil si at kristendommen er monoteistisk. Gud viser seg imidlertid som tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Derfor kaller man også Gud for treenigheten,eller man sier at Gud er treenig, altså at Gud er tre i én. Et annet uttrykk du kan støte på er at kristendommen er trinitarisk, som er det latinske uttrykket for Guds tredelte personlighet. 

Det kan virke litt merkelig å hevde at Gud er én, når han opptrer som tre personer. Et ofte brukt bilde er at treenigheten er som de tre sidene i en trekant, som illustrasjonen under viser. De tre sidene i trekanten er forskjellige fra h...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn