Gud Fader

Gud Fader er én av personene i treenigheten, og den personen vi møter mest i Det gamle testamentet. 

Gud som far

Gud omtales som Far i treenigheten, fordi det beskriver hans forhold til Jesus, som omtales som Sønnen. Spesielt i Johannesevangeliet i Det nye testamentet, omtaler Jesus forholdet mellom ham selv og Herren, som et far-sønn-forhold. F.eks. i Johannes 16,28, hvor Jesus sier:

«Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.»

Men Gud er også en far for skaperverket og den troende. Gud har ikke bare skapt verden og forlatt den, men er også verdens opprettholder og livgiver. Derfor lærer Jesus disiplene å be til Faderen (se Fadervår) om det daglige brødet.

Både i apostelen Paulus’ brev og hos Johannes utvikles også tanken om at de troende er Guds barn. Paulus snakker om...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn