Den hellige ånd

Hva er Den hellige ånd?

Den hellige ånd er en av de tre personene i treenigheten. I Bibelen omtales han også som Guds Ånd, Ånden eller talsmannen.

Den hellige ånd har flere roller:

  • Han skal overbevise mennesker om at de trenger frelse, og at Jesus er frelseren.
  • Den hellige ånd er også talsmann. Det vil si at den troende får direkte adgang til å snakke med Gud gjennom bønn, med Den hellige ånd som forbindelsesledd.
  • Den hellige ånd utstyrer de troende med nådegaver. Alle døpte blir utrustet med spesielle evner fra Den hellige ånd til hjelp og gavn for den personlige troen og menigheten.
  • Den hellige ånd binder også det kristne fellesskapet, menigheten, sammen.  (Se tredje trosartikkel i Den apostoliske bekjennelsen)

Alle kristne får Den hellige ånd når de blir døpt. Derfor er ikke Den hellige ånd bare for profeter og prester, men for alle døpte.

Den hellige ånd (talsmannen) kommer på pinsedagen

Inntil pinsedag opptrer D...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn