Treenigheten

Kristendommen er en monoteistisk religion. Monoteisme vil si at tilhengerne tror at det bare finnes én eneste sann Gud.

I kristendommen viser Gud seg imidlertid som tre forskjellige personer, og derfor brukes begrepet treenigheten, som består av Faderen, Sønnen – også kalt Jesus Kristus – og Den hellige ånd

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av sidene om treenigheten i kristendommen:

Guds vesen

Ifølge Bibelens utsagn, er Gud

  • Evig: «Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud.» (Salme 90,2) – At Gud er evig betyr at han alltid har eksistert før han skapte verden. Det betyr også at han fortsatt vil eksistere etter jordens undergang. At Gud er evig, er også en forutsetning for at han kan tilby evig liv til de som tror på ham.
  • Kjærlighet: «Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.» (1 Johannes 4,8) – Dette betyder ikke bare at Gud er kjærlig, men også at all kjærlighet utspringer fra Guds vesen.
  • Hellig og allmektig: «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer.» (Johannes’ åpenbaring 4,8b) – At Gud er hellig betyr at han er opphøyet over mennesket. At Gud er allmektig betyr ikke bare at Gud er overhodet som har makten over alt, men også at han makter alt. Det vil si at det ikke finnes noe Gud ikke kan gjøre for de troende.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn