Sammendrag

Her får du et overblikk over kristendommen på stikkordsform.

Kort overblikk over kristendommen

  • Kristendommen er ca. 2000 år gammel og verdens mest utbredte religion.
  • Kristendommen har omkring 2,5 milliarder tilhengere på verdensplan
  • Kristendommen utspringer fra en jødisk reformbevegelse skapt av jøden Jesus omkring år 30.
  • Kristendommen har flere retninger, f.eks. den katolske, den ortodokse og den lutherske (Den norske kirke hører til under sistnevnte)
  • Kristendommen er karakterisert av troen på én Gud (monoteisme), og på Jesus Kristus som Guds sønn.
  • Denne eneste guden er treenig, det vil si at han opptrer som tre personer: Gud Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Den hellige ånd.

Kristendommens budskap

Dette er kristendommens hovedbudskap i kort format:

  • Mennesket er fra begynnelsen skapt i Guds bilde og til å leve sammen med Gud i paradiset (skapelsen).
  • Mennesket har syndet mot Gud, og har derfor bli
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn