Nattverd

Hva er nattverd?

Den kristne nattverden er et sentralt ritual og sakrament i kristendommen. Her gir vi deg et overblikk over hva nattverden er. Vi ser på nattverdens mytologiske bakgrunn og nattverdens betydning og funksjon. Vi vil også kort presentere forskjellige oppfattelser av nattverden i forskjellige kirkesamfunn. 

I Den norske kirke kalles nattverden også for altergang, mens den i den katolske kirke kalles kommunionen eller eukaristien

Nattverdens mytologiske bakgrunn i Bibelen

Den mytologiske bakgrunnen for nattverdritualet er det siste måltidet Jesus inntar sammen med sine disipler i forbindelse med den jødiske påskefeiringen. Myten finnes i tre av Bibelens evangelieskrifter, samt i ett av Paulus’ brev (Første Korinterbrev 11,23-26). 

Det var ikke et helt alminnelig kveldsmåltid som Jesus og hans disipler var samlet om. Det var det rituelle seder-måltidet som innleder den jødiske påsken. I dette rituelle måltidet inngår å bryte et stykke usyret brød og sende stykker rundt til deltagerne, hvoretter et vinbeger velsignes før alle drikker av det.  

Jesus tar altså utgangspunkt i et etablert jødisk ritual som er et minnemåltid om israelittenes befrielse fra fangenskapet i Egypt (Andre Mosebok 12-13). Men Jesus omtolker det, så den kristne nattverden blir et minnemåltid om frelsen ved Jesu død og oppstandelse.

I forbindelse med påskemåltide...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn