Konfirmasjon

Konfirmasjonen er et ritual i Den norske kirke hvor unge mennesker får muligheten til å bekrefte at de tror på Gud og vil være en del av kirken.

Ordet kommer av det latinske confirmare, som betyr «å bekrefte». I den lutherske kirke praktiseres barnedåp, hvilket vil si at barnet ikke selv tar stilling ved dåpen. Konfirmasjonen er en mulighet for å bekrefte dåpen sin i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Samtidi...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn