Dåp

Dåpen er et overgangsritual som foretas i stort sett alle kristne kirkesamfunn. I disse kirkene oppfatter man dåpen som et sakrament, dvs. en særlig hellig handling. Ritualet går ut på at den som skal døpes enten blir nedsunket i vann, eller får øst vann over hodet, når han eller hun har tilsluttet seg trossamfunnets trosbekjennelse. 

Dåpens mytologiske bakgrunn i Bibelen

Dåpsritualets mytologiske bakgrunn finnes i Det nye testamentet i Bibelen. For det første er det fortellingen om at Jesus selv blir døpt av Døperen Johannes i Jordanelva (Markus 1,9-13). Når en person blir døpt i dag etterligner hun dermed Jesus og hans dåp.

Deretter er det den såkalte «dåpsbefalingen», hvor Jesus kort før himmelfarten befaler disiplene at de skal gjøre alle folkeslagene til Jesu disipler ved å døpe dem i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Når kristne døper barn og voksne i dag, utfører de dermed det Jesus har befalt (Matteus 28,16-20).

Dåpen har også en forankring i myten om Jesu død, begravelse og oppstandelse. Apostelen Paulus skriver i Romerbrevet 6 at dåpen er et symbol på at den kristne dør og gjenoppstår på samme måte som Jesus gjorde. Nedsenkningen i vann symboliserer begravelsen, og oppreisningen fra vannet symboliserer oppstandelsen. Den kristne gjennomgår dermed en symbolsk gjenfødsel, blir renset for synd og blir lovet evig liv i oppstandelsen etter døden.

I den lutherske kirke mener man også at den døpte mottar Den...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn