Andre ritualer

Gudstjenesten

I Den norske kirke holdes det gudstjeneste hver søndag formiddag. Denne kalles ofte for høymesse. Den inneholder ikke bare ritualer, men er også et ritual i seg selv, fordi den følger en noenlunde fast form. Dette kalles også en liturgi

I Den norske kirke kalles liturgien Ordning for hovedgudstjeneste. En gudstjeneste består av disse fire hovedelementene:

  • Samling
  • Ordet
  • Nattverd
  • Sendelse

Du kan se nærmere på de enkelte leddene på Den norske kirkes hjemmeside. Grunnleggende bygger den norske gudstjenesten på den typen messe som fant sted i kirken før reformasjonen. En av de mest vesentlige endringene er at både salmer og gudstjenestens l...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn