Ritualer

På de følgende sidene vil vi gi deg et overblikk over kristendommens viktigste ritualer, slik de finnes i Den norske kirke, dvs. den evangelisk-lutherske folkekirken i Norge:

Utdrag

Under kan du lese et utdrag af sidene om kristendommens ritualer:

Dåpens funksjon og betydning

Den kristne dåp inneholder trekk fra flere forskjellige typer ritualer. Det henger sammen med at dåpen har flere forskjellige funksjoner og betydninger både på det personlige, det religiøse og det sosiale planet.

For det første er det barnedåpens funksjon i forhold til den religiøse sammenhengen den foregår i. Dåpen er et overgangsritual som har som funksjon at dåpskandidaten blir opptatt i kristendommen og innviet til det religiøse fellesskapet, dvs. kirken. 

Dåpen har også en personlig, religiøs funksjon som henger sammen med at dåpen også er et renselsesritual. Mennesket tenkes å bli renset for sine synder, så det kan nærme seg det guddommelige og ta del i frelsen

Til slutt har dåpen også en sosial funksjon og betydning som fellesskapsskapende ritual. Dåpen er en festlig begivenhet som er med på å styrke det sosiale fellesskapet, både i familien og i det kristne fellesskapet. Dessuten bekrefter dåpen de kristne verdiene i samfunnet. Ettersom den døpte er blitt kristen, forventes det at hun overholder de kristne budene, f.eks. om å gjøre godt mot andre. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn