Protestantisme

Hva er protestantisk kristendom?

Ordet protestantisme kommer av ordet protestant, som var en tittel som ble tildelt tilhengere av reformasjonen i 1517, fordi de protesterte mot den katolske kirke.

Protestantismen er altså et resultat av reformasjonen. Reformasjonen innledet en splittelse av den katolske kirke da Martin Luther kritiserte både kirkens teologi og praksis. Den norske kirke ble en del av reformasjonen i 1536.

Begrepet protestantisme dekker over mange forskjellige kristne kirkesamfunn som på noen punkter ligger fjernt fra hverandre.

Protestantisk teologi

Den protestantiske teologien uttrykkes ofte med de tre uttrykkene ved nåden alene, ved troen alene, ved skriften alene. Det vil si at protestantisk teologi legger vekt på at frelsen utelukkende avhenger av Guds nåd...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn