Den ortodokse kirke

Hva er ortodoks kristendom?

Ordet ortodoks betyr både rett lære og rett lovprisning. Kirken er særlig utbredt i Øst-Europa og Hellas. Den ortodokse kirke er øst-kirken i den tradisjonelle, europeiske kristendommen, hvor den katolske kirke er vest-kirken. Læren bygger på «Den hellige tradisjon», dvs. Bibelen og en rekke bekjennelsesskrifter og andre religiøse tekster, f.eks. skrifter av kirkefedre. Frelse forstås som en «guddommeliggjørelse» av mennesket: Gud blir menneske i personen Jesus for at mennesket kan bli gjennomtrengt av det guddommelige. 

Fokus på gudstjenestens ritualer

Det legges stor vekt på gudstjenestens ritualer som middel til at Guds velsignende lys kan gjennomtrenge den menneskelige verden. I de daglige ortodokse gudstjenestene er det stort fokus på å aktivere alle sanser med ikoner, stearinlys og røkelse. Noen ritualer, ikke bare nattverden, involverer også inntagelse av mat og drikke. Videre inneholder en ortodoks gudstjeneste også mye fysisk aktivitet i form av prosesjoner, det...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn