Den katolske kirke

Hva er katolisisme?

Ordene katolsk og katolisisme kommer av gresk og betyr «alminnelig, universell eller generell». Kirken har sitt hovedsete i Roma. Derfor kalles den også for den romersk-katolske kirken. Tilslutningen til den katolske troen kalles katolisisme. Den katolske kirke er særlig utbredt i Sør-Europa, samt i Mellom- og Sør-Amerika. Dessuten er Irland, Filippinene og Polen dominert av katolisisme.

Paven representerer Kristus

Den øverste religiøse lederen av den katolske kirke har tittelen pave. Den katolske kirke mener at pavene kan føres i rett linje tilbake til apostelen Peter, som var den første paven. Det ble han fordi Jesus hadde sagt at Peter var klippen som den kristne kirken skulle bygges på (Matteus 16,18). 

Hver pave har videreført sin makt og autoritet til den neste paven i rett linje fra Peters tid, som var den første paven. På den måten mener den katolske kirke å ha den ekte kristne autoriteten direkte fra Jesus. Paven anses derfor for å være Kristi representant på jorden, og er ufeilbarlig når han uttaler seg om spørsmå...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn