Retninger

På verdensplan er det utallige retninger innenfor kristendommen. Noen teller kun en enkelt menighet, mens andre retninger består av tusenvis av menigheter. Alle disse har sine utspring i den første kirken, som oppsto kort etter Jesu død og oppstandelse, men allerede veldig tidlig oppsto det uenigheter i kirken som førte til oppdeling i mange kirkeretninger. 

På de følgende sidene gir vi deg et overblikk over de tre hovedretningene: den katolske, den ortodokse og den protestantiske kristendommen. Vi ser også på de historiske bakgrunnene for kristendommens to store splittelser, hvor de tre hovedretningene ble til.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av sidene om kristendommens retninger:

1054 e.Kr: Splittelse mellom øst og vest

I 1054 skjer det som ofte er omtalt som det store skisma, hvor den klassiske kirken knekker i to. Paven i Roma og patriarken i Konstantinopel ekskommuniserer hverandre. Dette er kulminasjonen på mange års stridigheter mellom den østlige delen av kirken og den vestlige delen av kirken, som har havnet gradvis lenger unna hverandre etter delingen av Romerriket i 395 e.Kr.

På den ene siden har man teologiske uenigheter, bl.a. om hvordan nattverden skal avholdes, men også om en tilføyelse til den nikenske trosbekjennelsen som er uspiselig for østkirken. 

På den andre siden er det også snakk om en reell maktkamp og et spørsmål om jurisdiksjon. Østkirken kunne ikke anerkjenne pavens ufeilbarlighet, og vestkirken kunne ikke akseptere patriarken som universell patriark. 

Derved ble kirken splittet i inndelingen vi i dag kjenner som den romersk-katolske og den ortodokse kirke. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn