Pinsebevegelsen

Hva er pinsebevegelsen?

Pinsebevegelsen er en verdensomspennende kristen vekkelsesbevegelse som oppsto i USA i starten av 1900-tallet.  Pinsebevegelsen legger stor vekt på en bibeltro kristen lære og på Den hellige ånds virke. Pinsebevegelsen har derfor fått navn etter pinsen, fordi det var her Den hellige ånd kom til disiplene. I pinsebevegelsen er man spesielt oppmerksom på nådegaver, det vil si de gavene som Den hellige ånd gir til den enkelte og til menigheten for å styrke troen og menigheten. Eksempler på nådegaver er tungetale, helbredelse og profeti. Fordi pinsebevegelsen legger så stor vekt på nådegaver, har den også fått betegnelsen karismatisk, fra det greske ordet charisma, som nettopp betyr gave. Det finnes imidlertid også kirkesamfunn utenfor pinsebevegelsen som også er karismatiske.

Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger er de to primære representanter for pinsebevegelsen i Norge. Pinsebevegelsen er en av de konservative kristne bevegelsene i Norge. Pinsebe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn