Norsk kirkehistorie

Kristendommen kom til Norge for mer enn 1000 år siden, hvor den har hatt stor innflytelse på det norske samfunn og norsk kultur. I det følgende kan du see en tidslinje over kristendommen i Norge:

  • 850-1000 – Norge blir gradvis kristent. Dels via handel og vikingtokter, hvor nordmenn kom i kontakt med kristne, dels via misjonærer fra England, Tyskland og Danmark.
  • 1030 – Kong Olav Haraldsson forsøker å gjennomtvinge kristendommen med vold. Det mislykkes, men hans død gir ham helgenstatus, hvilket gir kirken fotfeste i Norge
  • ca. 1100 – De første bispedømmene blir opprettet
  • 1537 – Den lutherske reformasjonen blir gjennomført ved lov av den dansk-norske kongen. Det er imidlertid først nærmere slutten av 1500-tallet at «den nye tro» har spredt seg til hele Norge
  • 1600-tallet – Den lutherske ortodoksi og stram styring av kirken fra København, ingen annen religionsutøvelse var tillatt
  • 1700-talletPietismen bryter frem og interessen for misjon stiger, f.eks. blant samefolket og på Grønland.
  • 1736 Konfirmasjonen innføres og er obligatorisk for alle, og et krav for f.eks. å kunne få arbeide.
  • 1741 Konventikelplakaten forbyr at det foregår religiøse samlinger og forkynnelse utenfor kirken og uten en prests medvirkning
  • 1814 – Norge skilles fra Danmark. I grunnloven gjøres det klart at «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion». Kirken blir heretter styrt fra No...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn