Den norske kirke

Hva er Den norske kirke?

Teologisk sett tilhører Den norske kirke (også kjent som folkekirken) til de protestantiske kirkene. Det vil si at Den norske kirke har sin opprinnelse i reformasjonen på 1500-tallet. Retningen kalles evangelisk-luthersk, som betyr at kirkens troslære er basert på Luthers teologi og kristendomsforståelse.

Norges største trossamfunn

Den norske kirke er Norges største trossamfunn med omtrent 70% av Norges befolkning som medlemmer. Kirken var inntil 2012 statskirke i Norge. Siden 2012 er Den norske kirke i stedet Norges folkekirke, og er skrevet inn i grunnlovens §16:

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfun...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn