Andre kirkesamfunn

...

Metodistkirken

Metodistkirken har ca. 9800 medlemmer i Norge. Det er et kirkesamfunn som på verdensplan er blant de største. Metodistkirken utspringer fra den anglikanske kirke i England omkring 1700-tallet, hvor teologen John Wesley begynner å oppfordre til en mer inderlig og personlig dyrkelse av kristendommen. Det blir satt fokus på bønn og bibellesning, og det legges vekt på personlig omvendelse og helliggjørelse, dvs. si å arbeide mot å bli syndfri. Motstandere kalte bevegelsen methodism, fordi Wesley promoterte noe som ligner en systematisering av det personlige troslivet.

I praksis er det ikke så stor forskjell på luthersk teologi og metodisme. F.eks. praktiserer metodistene også barnedåp, og Metodistkirken i Norge og Den norske kirke …

...

Misjonskirken Norge

Ble inntil 2016 kalt Det Norske Misjonsforbund. Misjonskirken Norge er en forening av selvstendige kristne menigheter med ca. 11.000 medlemmer. Misjonskirken tilslutter seg den apostoliske bekjennelsen, men menighetene og medlemmene kan ha forskjellige syn på teologiske spørsmål, f.eks. omkring dåp og nattverd. …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn