Andre kirkesamfunn

Brunstad Christian Church

Et kirkesamfunn som også er kjent som Smiths Venner, eller bare Den Kristne Menighet. Ble stiftet i Norge i 1898. Det er i dag ca. 9000 medlemmer i Norge, men bevegelsen har bredt seg ut over alle verdens kontinenter.

Kirkesamfunnets særpreg er at de ikke har noen prester og svært få ansatte. Alle kirkesamfunnets gudstjenester er spontane, hvor medlemmer på skift bidrar med en sang, en bønn eller en kort tale. 

Kirkesamfunnet tilslutter seg både den apostoliske og nikenske trosbekjennelsen. Teologisk legger kirkesamfunnet mye vekt på helliggjørelse, dvs. si å arbeide mot å bli syndfri. Kirkesamfunnet holder seg generelt for seg selv, og er av noen blitt oppfattet som sekterisk, selv om det som regel ikke er et problem å forlate kirkesamfunnet. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn