Kristendom i Norge

På de følgende sidene kan du lese et kort sammendrag om kristendom i Norge, og få et overblikk over de mange forskjellige kirkesamfunnene:

Utdrag

Under finner du et utdrag av sidene om kristendom i Norge:

Den katolske kirke

Den katolske kirke overlevede reformasjonen, men har mistet både sin innflytelse og sitt omfang i Norge, selv om det på verdensplan stadig er verdens største trossamfunn. Sammenlignet med de øvrige skandinaviske landene, er den katolske kirke i Norge forholdsvis stor med sine ca. 164.000 medlemmer. Mange av den katolske kirkes medlemmer er innvandrere fra områder hvor den katolske kirke er mer fremherskende enn i Norge, f.eks. Polen og Filippinene. Den katolske kirke i Norge består av Oslo bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift. 

Det Norske Baptistsamfunn

Baptistkirken er med sine ca. 11.000 medlem en liten kirke i Norge, men blant de aller største protestantiske kirkesamfunnene i verden. Det er et trossamfunn som kan trekke sin historie helt tilbake til reformasjonen

Navnet – som egentlig var et kallenavn – har de fått fordi de var blant de første som insisterte på voksendåp, imens Luther ville fastholde den katolske kirkens praksis med å døpe spedbarn. Baptistene ser på dåpen som en lydighetshandling og et tegn på at man ønsker å bli en disippel av Jesus.

Ordet baptist kommer fra gresk, og betyr «døper». Tidligere ble de også kalt anabaptister, eller gjendøpere, fordi de ikke regnet barnedåpen som gyldig, og derfor døpte voksne som allerede var døpt. I dag er det normalt mulig å bli medlem av en norsk baptistkirke hvis man er døpt som barn, selv om man ikke lar seg døpe igjen.

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen en frikirke som utspringer fra metodismen. Frelsesarmeen kom til Norge på slutten av 1800-tallet. Det spesielle ved Frelsesarmeen er at den har en militær-lignende oppbygning. Menigheten kalles et korps og dets innviede medlemmer kalles soldater (man kan imidlertid også være sivilt medlem) og menighetens ledere kalles offiserer med forskjellig rang. Frelsesarmeen driver et omfattende sosialt hjelpearbeid (diakoni) med bl.a. barne- og ungdomsinstitusjoner, ettersøkelsesarbeid, fengselsarbeid, rusomsorg og mye annet. Dessuten driver Frelsesarmeen flere barnehager, og har sitt eget speiderkorps.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn