Menneskesyn

Her gir vi deg et overblikk over kristendommens menneskesyn, altså hvordan kristendommen oppfatter mennesket, og hvilken rolle mennesket spiller i skaperverket.

Menneskesynet varierer litt i de forskjellige kristne trosretningene. Her presenterer vi det kristne menneskesynet ut fra en luthersk kristendomsoppfatning.

Mennesket er skapt i Guds bilde

Grunnlaget for kristendommens menneskesyn er myten om at mennesket ble skapt av Gud, slik det beskrives i Bibelens skapelsesberetninger. Når man leser de to skapelsesberetningene som en samlet helhet, kommer skapelsen av mennesket i form av Adam og Eva til å stå som det sentrale i verdens skapelse.

Det er viktig å legge merke til at Gud sier at han skaper mennesket «i sitt bilde», dvs. at mennesket er skapt med egenskaper som i et visst omfang ligner Guds. At mennesket sies å være skapt i Guds bilde viser at mennesket skiller seg fra resten av skaperverket som noe ganske spesielt.

Andre steder i Det gamle testamentet er det også tydelig at mennesket er kronen på verket i Guds skaperverk. F.eks. står det i Salmenes Bok 8 vers 6, at Gud har satt mennesket «... litt lavere enn Deg selv, og Du har gitt dem herlighet og ære».

Mennesket er skapt til å forvalte skaperverket

Som Guds spesielle skapning har mennesket også fått et spesielt ansvar. Mennesket skal herske over alle dyr og naturen, og det har også fått et ansvar for menneskets forplan...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn