Kjønnsroller

Her gir vi deg et overblikk over kjønnsroller i kristendommen og religionens syn på kvinner.

Overordnet forklaring av kjønnsroller i kristendommen

Kristendommens syn på kvinner og kjønnsroller er sammensatt. Bibelen sier tydelig at menn og kvinner er likeverdige, fordi de er skapt av Gud. Men Bibelen gir også klart uttrykk for at menn og kvinner har forskjellige roller, og at kvinnen er underordnet mannen.

Årsaken til dette synet på kvinner og kjønnsroller er blant annet å finne i at kristendommen oppsto i et mannsdominert samfunn, hvor kvinner ikke hadde noen særlige rettigheter. I Bibelen er kvinnens underordnede posisjon forklart som en konsekvens av syndefallet: Gud skapte menneskene som én enhet, hvor menn og kvinner er likestilte. Men en del av straffen for syndefallet er at kvinner skal underordne seg mennene sine (Første Mosebok 3,16). Tanken om kvinnens underordnede posisjon opptrer også i apostelen Paulus’ forkynnelse. Dette har i praksis betydd at kvinner ikke har hatt de samme rettighetene som menn i kristne samfunn, og særlig ikke i den kristne kirke. 

I moderne tid er det stadig forbeholdt menn å delta i kirkens ledelse i den katolske og den ortodokse kirken. I protestantiske kirkesamfunn, som f.eks. Den norske kirke, er det imidlertid en klar tendens til at skillet mellom kvinner og menn i stadig høyere grad utviskes i kirkelig sammenheng. 

Kristendommens tradisjonelle syn på kvinner og kjønnsroller

På denne siden utdyper vi om kristendommens tradisjonelle syn på kvinner og kjønnsroller.

Menn og kvinner som likeverdige

I kristendommens menneskesyn er et grunnleggende premiss at alle mennesker er skapt i Guds bilde og derfor har uendelig verdi. Dette synet gjelder ikke bare mannen, men også kvinnen.

Skapelsesberetningen. Selv om mannen skapes først (ifølge Første Mosebok 2,18-21), så gjøres det klart at mann og kvinne er skapt som en sammenhengende enhet. I skapelsesberetningens første del, kan man lese at Gud bestemmer seg for å «skape mennesker» og at Gud skapte «mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem.» (Første Mosebok 1,27). I andre halvdel av skapelsesberetningen, hvor Gud skaper kvinnen som mannens hjelper, står det at hun skal «passe til ham» (Første Mosebok 2,18). Det vil si at Eva ikke er skapt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn