Kjønnsroller

Her gir vi deg et overblikk over kjønnsroller i kristendommen og religionens syn på kvinner.

Overordnet forklaring av kjønnsroller og kvinnesyn i kristendommen

Kristendommens syn på kvinner og kjønnsroller er sammensatt. Bibelen sier tydelig at menn og kvinner er likeverdige, fordi de er skapt av Gud. Men Bibelen gir også klart uttrykk for at menn og kvinner har forskjellige roller, og at kvinnen er underordnet mannen.

Årsaken til dette synet på kvinner og kjønnsroller er blant annet å finne i at kristendommen oppsto i et mannsdominert samfunn, hvor kvinner ikke hadde noen særlige rettigheter. I Bibelen er kvinnens underordnede posisjon forklart som en konsekvens av syndefallet: Gud skapte menneskene som én enhet, hvor menn og kvinner er likestilte. Men en del av straffen for syndefallet er at kvinner skal underordne seg mennene sine (Første Mosebok 3,16). Tanken om kvinnens underordnede posisjon opptrer også i apostelen Paulus’ forkynnelse. Dette har i praksis betydd at kvinner ikke har hatt de samme rettighetene som menn i kristne samfunn, og særlig ikke i den kristne kirke. 

I moderne tid er det stadig forbeholdt menn å delta i kirk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn