Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Kristendommen | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 22.11.2023
Antall sider: 81

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022, 15. februar). Kristendommen | Kompendium. https://www.studienett.no/kristendom

Bibeltekster er fra Norsk Bibel 2011 på bokmål. https://bibel.no/nettbibelen 

Litteratur

Andreasen, E. et al. (2015) Religion og kultur – en grundbog. 3. udgave. Aarhus: Systime.

Christensen, N.I. (2017) Hvide Krist og vikingetidens protestanter hentet 14. oktober 2020 fra https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/hvide-krist-og-vikingetidens-protestanter

Elstad, H., & Rasmussen, T. (2021). Kristendom. In Store Norske Leksikon. https://snl.no/kristendom 

Forman, J. (2012) De kristnes religion. Systime.

Grane, L. (1994) Confessio Augustana. Forlaget ANIS.

Haaning, K. et Laursen, S.K. (2019) Kristendom - tro og praksis. Systime.

Kvamme, O. A. (2018). Kristendommen. I I samme verden (pp. 38–99). Cappelen Damm.

Madsen, L. et al. (2019) Grundbogen til Religion C. 3. utgave. Systime.

Motzfeldt, D.T. (2016). Etik i kristendom. I Religion og etik. Grundbog til etik i religionsfaget. (pp. 51–80). Systime.

Nørhøj, H. (2005) Gud i kristendommen hentet 28. oktober 2020 fra https://www.religion.dk/kristendom/gud-i-kristendommen

Oftestad, B. T., Rasmussen, T., & Schumacher, J. (2020). Norsk kirkehistorie. Universitetsforlaget.

Østnor, A., & Myhre, B. (2016). Kristendom. I Tro og tanke (pp. 159–242). Aschehoug.