Påske

Her finner du en gjennomgang av den kristne påsken, som dekker pensumet i Religion og etikk.

Påsken er en minnefest

Den kristne påsken bygger på en jødisk fest (pesach) til minne om israelittenes befrielse fra Egypt, hvor de hadde vært slaver. Det er også herfra den kristne påsken har fått navnet sitt på norsk. I kristendommen er påsken en fest til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse, fordi Jesus nettopp ble korsfestet i påsken.

I den protestantiske og katolske kirke, faller påskedag alltid på den første søndagen etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Det vil si at påsken er en helligdag som forskyves, og som feires mellom 22. mars og 25. april. I den ortodokse kirke, hvor man bruker den julianske kalenderen, faller påsken senere, selv om det innimellom er sammenfall.

Sammenhengen mellom den jødiske og kristne påsken

I...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn