Tidslinje

Her er en tidslinje over kristendommens sentrale historiske begivenheter:

  • Ca. 5 f.Kr. – Jesus blir født
  • Ca. 25-30 e.Kr. – Jesus virker i Palestina som profet, predikant og helbreder
  • Ca. 30 – Jesus korsfestes og gjenoppstår (den kristne påsken grunnlegges)
  • Ca. 30 – 50 dage etter påske kommer Den hellige ånd over disiplene (den første pinsen). Dette betyr at de får kraft og tro på at Jesus er Guds sønn som frelser verden, og at de får selvtillit og frimodighet til å forkynne dette gledelige budskapet (evangeliet)
  • Ca. 30 – Jesu disipler holder sammen etter Jesu død, og danner sin egen lille Jesus-troende gren innenfor jødedommen i Jerusalem (dvs. de Jesus-troende tror på at Jesus er den ventede Messias, noe de øvrige jødene ikke tror på)
  • Ca. 45-55 – Apostelen Paulus misjonerer i det østlige middelhavsområdet og danner nye menigheter. Paulus skrive...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn