Historie

Her gir vi deg en kortfattet oppsummering av kristendommens opprinnelse og utbredelse.

Utdrag

Under finner du et utdrag av sidene om kristendommens historie:

  • Ca. 320 – Keiser Konstantin gjør kristendommen til statsreligion i Romerriket, fordi det gir ham politiske fordeler. Kristendommen blir nå den herskende religionen. Biskopen i Roma får tittelen «pave», dvs. kirkens øverste overhode og Jesu stedfortreder på jord
  • 325 – Keiser Konstantin innkaller til det første kirkemøtet. Her fastslås den offisielle kristne læren i Den nikenske trosbekjennelsen:
    • Jesus er Guds sønn, forstått på den måten at han både er fullt ut menneske og fullt ut guddommelig.
    • Treenighetslæren formuleres: Gud er én (monoteisme), men består på samme tid av tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Arius og arianismen, som motsier dette, blir erklært kjettersk.
  • 380 – Kristendommen blir statsreligion i Romerriket.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn