Etikk

Her gir vi deg et overblikk over kristen etikk

Bibelen som grunnlag for kristen etikk 

I Bibelen har Gud i særlig grad åpenbart sin vilje om hvordan han ønsker at mennesker skal leve, og hva som er rett og galt. Bibelen er derfor det viktigste grunnlaget for kristen etikk. Guds åpenbarte vilje finnes bl.a. i de ti bud og nestekjærlighetsbudet, som er sentrale etiske prinsipper i Det gamle testamentet. I Det nye testamentet behandler og utdyper Jesus disse prinsippene, bl.a. i bergprekenen.

De 10 bud

Det grunnleggende elementet i bibelsk etikk er de ti bud, dvs. ti etiske handlingsregler som kommer direkte fra Gud til israelittenes leder, Moses, som bringer budene videre til sitt folk. ​​Her kan du lese dem i den tradisjonelle lutherske inndelingen, som er mest kjent i Norge:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du skal ikke slå i hjel.
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke tale usant om din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Legg merke til at de tre første budene handler om menneskets forpliktelser overfor Gud, mens de siste syv budene omhandler menneskets forpliktelser overfor sine medmennesker.

Jesu undervisning i etikk

I Det nye testamentet handler en del av Je...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn