Dommedag

Dommedag er i kristendommen en religiøs forestilling om jordens siste dag, hvor alle mennesker skal dømmes. Avhengig av dommen kommer de enten i paradis eller i helvete. Kristendommen deler forestillingen om en dommedag med islam. 

Jesus skal skille sauene fra geitene 

Matteusevangeliet 24-25 handler om de siste tider, Jesu gjenkomst og dommedag. Begge kapitler er direkte tale av Jesus, hvor han med flere lignelser advarer tilhørerne om å være forberedt på dommedag, fordi han skal komme «som en tyv i natten». Det vil si at Jesus vil komme tilbake på et tidspunkt ingen er forberedt på.

Talens avslutning er at Jesus forteller om hvordan han skal dømme mennesker:

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlig...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn