Begreper

Her får du et overblikk over de mest vesentlige temaene og begrepene i kristendommen, som du vil støte på i religionsundervisningen. Disse begrepene er gode å kjenne til når du skal opp til eksamen i Religion og etikk. 

Hvorvidt begrepene blir anvendt kan være forskjellig fra lærer til lærer. Derfor er det ikke sikkert at du nødvendigvis må ha styr på dem alle. De mest sentrale begrepene blir behandlet andre steder i dette kompendiet.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av sidene med begreper i kristendommen:

Gnostisisme

Gnostisisme er en fellesbetegnelse for en rekke beslektede religiøse strømninger som oppstår i middelhavsområdet omkring 100 e.Kr. Noen av disse oppfatter Jesus som en form for guru som kan hjelpe mennesket ut av denne verdens forgjengelighet ved å gi dem gnosis, som er et gresk ord som betyr «viten». På den måten kan gnostisismen minne litt om buddhismen, hvor mennesket skal oppnå opplysning og frigjørelse fra verden. 

Noen av de eldste bekjennelsesskriftene er skrevet som et oppgjør med den gnostisistiske forståelsen av Jesus.

Gudsriket

En tilstand, enten på jorden eller i himmelen eller i den enkelte personen, hvor Guds herredømme er endelig etablert. Guds rike kan altså være til stede på flere måter og plan. Enten som et fysisk Gudsrike eller et åndelig Gudsrike. 

Haugianere (Hauge-bevegelsen)

En religiøs og folkelig bevegelse i den første halvdelen av 1800-tallet i Norge. Bevegelsen oppsto som følge av den religiøse vekkelsen som fant sted omkring lekpredikanten Hans Nielsen Hauges forkynnelse. Haugianerne var medvirkende til sosiale og politiske reformer i Norge basert på Hauges protest mot eneveldets kontrollerende embetsstyre.

Jesus Kristus

Den sentrale personen i kristendommen. Han er én av personene i treenigheten, hvor han som Sønnen kom til jorden som menneske og døde på korset for å frelse mennesket fra Guds vrede. 

Jomfru Maria

Jesu mor som, ifølge Det nye testamentet, ble gravid, men fortsatte å være jomfru. Den hellige ånd hadde befruktet henne, og på den måten ble hun gravid med Jesus.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn