Forebygging av kriminalitet

Forebygging av kriminalitet handler både om å unngå at befolkningen begår kriminalitet i første omgang, samt at kriminelle begår ny kriminalitet etter sonet straff. 

Man snakker overordnet om tre former for forebygging:

  1. Primær forebygging er tiltak som retter seg mot hele befolkningen. Det kan eksempelvis være en kampanje om faren ved å kjøre bil med promille. Denne typen forebygging handler om å forhindre at kriminalitet oppstår.
  2. Sekundær forebygging er tiltak som retter seg mot grupper som har en høyere risiko for å bli involvert i kriminalitet. Det kan eksempelvis være et samarbeid mellom skole og politi for å unngå at unge som har begått småkriminalitet blir rekruttert til bander.
  3. Tertiær forebygging er tiltak som retter seg mot grupper eller personer som allerede er kriminelle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn