Årsaker til kriminalitet

Det finnes forskjellige årsaker til at folk begår kriminalitet. Eksempelvis:

  • At man vokser opp i et hjem med kriminalitet og vold.
  • At man har et stoff- eller alkoholmisbruk.
  • At man søker spenning.
  • At man er arbeidsløs og fattig.
  • At ens foreldre ikke har jobb.
  • At man ikke får seg en utdannelse.
  • At man er imot normene i samfunnet.
  • At ens omgangskrets er kriminell.

På denne siden gjennomgår vi en rekke teorier som forsøker å forklare hvorfor folk begår kriminalitet.…

...

Rasjonell aktørmodell

I den rasjonelle aktørmodellen ser man individet som en rasjonell aktør. Det vil si at man antar at individer tar den mest effektive veien til sine mål, hvor det er størst mulig gevinst og færrest mulige omkostninger. 

Ut fra teorien er kriminalitet et valg den enkelte tar. Vedkommende vet at det er en ulovlig handling, men velger allikevel å begå…

...

Stemplingsteori

Howard Becker er en av grunnleggerne av teorien. Stemplingsteori går kort sagt ut på at hvis samfunnet stempler deg som avviker, så øker det sandsynligheten for at du blir kriminell. Stemplingen fra samfunnet fører til at individet blir marginalisert, og det øker risikoen for kriminalitet. I tillegg påvirkes individets sel…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn