Kriminalitet

Her finner du kompendiet vårt om kriminalitet. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva kriminalitet er, hvilke årsaker det kan være til at folk begår kriminalitet, hvordan man kan forebygge kriminalitet samt hvilke former for straff man kan få hvis man begår kriminalitet. Kompendiet dekker stoff fra Samfunnsfag, Sosialkunnskap samt Sosiologi og sosialantropologi. I kompendiet kommer vi inn på følgende:

Her kan du lese et utdrag fra Årsaker til kriminalitet

Robert Mertons teori kan brukes til å forklare hvorfor overvekten av kriminalitet begås av personer med et lavt utdanningsnivå og lav inntekt. Teorien er basert på det amerikanske samfunnet og særlig forestillingen om “The American Dream”. Den vil derfor i mindre grad kunne brukes om det norske samfunnet og den sosialdemokratiske velferdsstaten.

Merton forklarer kriminalitet ut fra samfunnets struktur. Han mener at det samme målet og de samme aksepterte midlene til å oppnå målet legitimt oppstilles i alle samfunnsgrupper. Målet er status og material velstand og midlene er utdanning og arbeid.

Men ifølge Merton har ikke alle samfunnsgruppene de samme mulighetene til å oppnå målet ved hjelp av de aksepterte midlene, på grunn av samfunnets struktur. Det betyr at det er noen grupper i samfunnet som ikke kan bruke de midlene samfunnet anviser, men som stadig føler et press for å nå målet om materiell velstand. Når de dårligst stilte gruppene i samfunnet ikke kan nå målet med legitime midler, så vil noen velge å bruke kriminalitet til å oppnå målet. Det kaller Merton for innovasjon. De fattige og lavt utdannede gruppene kan altså ty til kriminalitet som en alternativ rute til å oppnå målet. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kriminalitet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.