Kortsvar om sammenligning av dikt og sakprosa

Her finner du et eksempel på et kortsvar om sammenligning av dikt og sakprosa med utgangspunkt i oppgaveteksten under.…

...

Hjort og hjort imellom

«Hjort» og «hjorten klør i geviret» beskriver begge hannhjortens skifte av gevir. «Hjort» er en sakprosatekst fra nettportalen til Norsk Institutt for Naturforskning, mens «hjorten klør i geviret» er et skjønnlitterært dikt fra Mona Vetrhus’ diktsamling Nokre gutar kjem ikkje heim i kveld (2012).

«Hjort» formidler fakta om hjortens gevirskifte og inneholder relevante fagbegreper, som «rosenkransar», «basthuda» og «nerveceller». Fagbegrepene markerer at teksten er objektiv. Den angir ikke forfatterens personlige holdning til hjort, men inneholder i stedet relevant informasjon om arten. Vi finner ikke den samme objektiviteten i Vetrhus’ dikt: Her opptrer blant annet det personlige pronomen «eg», som viser at teksten gir et innblikk i ett enkelt subjekts identifikasjon med en hjort. Jeget forholder seg ikke til hjort generelt, men til én bestemt hjort. Denne utvelgelsen fremheves også vet at det…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn