Kortsvar om diktanalyse

Oppgaven her skal forstås som en eksempelbesvarelse på hvordan du kan skrive et kortsvar i norsk på Vg-trinn. Oppgaven tar utgangspunkt i Studienetts oppskrift på kortsvarsoppgaven. Den grå boks under eksempelbesvarelsen forklarer hvordan kortsvaret er bygget opp og viser helt konkret hva som er gjort i de ulike avsnittene. På den måten lærer du hvordan du skriver et virkelig godt kortsvar. Dette eksemplet handler om Halldis Moren Vesaas’ dikt «Å vere i livet. Tre vers til mor». Du bør lese dikt…

...

Forklaring

Innledning (de første to linjene)

Som det står oppskriften, er det viktig å skrive en liten innledning der du presenterer teksten med forfatter, tittel og årstall. Her presenteresogså temaet i diktet, som er "det meningsfulle liv". På den måten er du allerede i innledningen i gang med å besvare oppgaveformuleringen.

Hoveddel

I hoveddelen besvares akkurat det som oppgaveformuleringen ber om. Her formuleres temaet om det meningsfulle liv nærmere, og samtidig vises det hvilke virkemidler som understøtter dette temaet. På den måten skapes en tydelig sammen…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn