Eksempler på kortsvarsoppgaver

Her er linker til ulike eksempler på gode kortsvarsoppgaver i norsk som har fått karakteren 6. Ved å lese et eksempel kan du lære hvordan du kan bygge opp et kortsvar på en god måte og hvordan en så kort oppgave kan få en god substans.

Det kan være lærerikt å se hva andre har gjort for å få 6’er på oppgaven, også selv om du ikke skal skrive om samme det samme emnet.

Du kan finne eksemplariske kortsvarsoppgaver om ulike emner på Studienett (gratis med denne nettboken)

Kortsvar om Halldis Moren Vesaas’ dikt ”Å vere i livet. Tre vers til mor” (Studienetts eksempel)

Eksempel på Kortsvarsoppgave

Denne oppgaven er et eksempel på en kortsvarsoppgave til karakteren 6. I eksemplet er det forklart hva som er gjort i de ulike delene, og på den måten kan du...

Kortsvarsoppgave om "Kvinnestudentar" av Arne Garborg (eleveksempel til en 6’er)

Kortsvarsoppgave om "Kvinnestudentar" av Arne Garborg

Oppgaven er et kortsvar om essayet "Kvinnestudentar" som er skrevet av Arne Garborg, gitt ut for fyrste gong i Fedraheimen i 1882. Kortsvaret formulere...

Kortsvar om den sammensatte teksten «Shit happens», plakat fra Natur og Ungdom (eleveksempel til en 6’er)

Kortsvaroppgave: Shit happens

Her kan du se en kortsvarsoppgave om plakaten «Shit happens», utgitt av organisasjonen Natur og Ungdom. Dette er en analyse av en sammensatt tekst, som drar ...