Eksempler på kortsvarsoppgaver

Her er linker vi til ulike eksempler på gode kortsvarsoppgaver i norsk som har fått karakteren 6. Ved å lese et eksempel kan du lære hvordan du kan lage en god kortsvarsoppgave og hvordan en så kort oppgave kan få en god substans.

Hver av disse oppgavene er et godt og gjennomarbeidet eksempel på

  • Hvordan du bygger opp et kortsvar
  • Hvordan du holder fokus i kortsvaret
  • Hvordan du binder sammen tema og virkemidler i en analyse
  • Hvordan du innleder og avrunder kortsvaret på en god måte

Det kan være lærerikt å se hva andre har gjort for å få 6’er på oppgaven, også selv om du ikke skal skrive om samme det samme emnet.

Du kan finne eksemplariske kortsvarsoppgaver om ulike emner på Studienett:

Kortsvar om sammenligning av dikt og sakprosa

Eksempelbesvarelse med utgangpunkt i norsk hovedmål, høst 2019.

Kortsvar om retorisk analyse av essay

Eksempelbesvarelse med utgangspunkt i norsk sidemål, høst 2019.

Kortsvar om diktanalyse

Eksempelbesvarelse med utgangpunkt i norsk sidemål, vår 2011.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av kortsvar om diktanalyse:

Eksempelbesvarelse

Halldis Moren Vesaas’ dikt «Å vere i livet. Tre vers til mor» fra samlingen I ein annan skog, 1955, handler om det meningsfulle livet, og hvordan dette livet må springe ut av både trygghet og åpenhet.

Diktet er bygget opp av tre strofer med åtte vers i hver strofe, og hvor versene to og fire og seks og åtte rimer parvis. Denne harmoniske formen forsterker inntrykket av sammenheng og meningsfullhet: «open for alt ikring / bunden med sterke røter / til menneske og ting», heter det i første strofe. Allerede her kommer nøkkelen til det meningsfulle livet frem: Mennesket må på den ene siden være i balanse og ha en fast og trygg base i livet, «med sterke røter», og på den andre siden må det være åpent og utadvendt og «gi både hjarte og hender».  I andre strofe brukes særlig metaforen som virkemiddel. Her fremstilles det gode liv som «eit hus» som er åpent for fremmede og hvor man selv føler seg hjemme. «Rik» og «fattig» brukes også metaforisk om en indre rikdom og

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn