Eksempler på kortsvarsoppgaver

Her er linker vi til ulike eksempler på gode kortsvarsoppgaver i norsk som har fått karakteren 6. Ved å lese et eksempel kan du lære hvordan du kan lage en god kortsvarsoppgave og hvordan en så kort oppgave kan få en god substans.

Hver av disse oppgavene er et godt og gjennomarbeidet eksempel på

  • Hvordan du bygger opp et kortsvar
  • Hvordan du holder fokus i kortsvaret
  • Hvordan du binder sammen tema og virkemidler i en analyse
  • Hvordan du innleder og avrunder kortsvaret på en god måte

Det kan være lærerikt å se hva andre har gjort for å få 6’er på oppgaven, også selv om du ikke skal skrive om samme det samme emnet.

Du kan finne eksemplariske kortsvarsoppgaver om ulike emner på Studienett:

Kortsvar om sammenligning av dikt og sakprosa

Eksempelbesvarelse med utgangpunkt i norsk hovedmål, høst 2019.

Kortsvar om retorisk analyse av essay

Eksempelbesvarelse med utgangspunkt i norsk sidemål, høst 2019.

Kortsvar om diktanalyse

Eksempelbesvarelse med utgangpunkt i norsk sidemål, vår 2011.