Seterliv under Skagastøltindene

Vi ser nærmere på nasjonalromantiske trekk i maleriet Seterliv under Skagastølstindene av Johannes Flintoe, fra 1833. Bildet viser en folkefest på seteren ved Skagastølstindene.

Idealisering av folkelivet på seteren

I maleriet ser vi en idealisering av folkelivet på seteren. Både menn og kvinner har flotte folkedrakter på, og å passe på storfeet knyttes sammen med festlige aktiviteter som musikk og dans. De frie norske bøndene fremstilles som en samfunnsgruppe som både kulturelt og økonomisk har overskudd.

Idealiseringen av de frie norske bøndene er et nasjonalromantisk trekk. Melking og å passe på storfeet går i ett med festlighetene på seteren. På den måten blir bøndenes arbeid med naturen fremstilt som noe hyggelig og festlig.

Samklang mellom mennesker og natur

I maleriet ser vi en harmonisk samklang mellom mennesker og natur. B...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn