Kortsvar | Norsk hovedmål | Høst 2018

Få hjelp og inspirasjon til å besvare kortsvaret om maleriet Seterliv under Skagastølstindene og diktet «Veiviseren synger».

Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.
Vedlegg:

Seterliv under Skagastøltindene av Johannes Flintoe, maleri fra 1833
- «Veiviseren synger» av Johan Sebastian Welhaven, 1845

Gjør greie for nasjonalromantiske trekk i diktet og maleriet. Bruk eksempel fra tekstvedleggene i svaret ditt.

Kommentar: Du skal vise gjennom eksempel fra diktet og maleriet at du har kunnskap om nasjonalromantikken.

Fakta om Seterliv under Skagastølstindene

Kunstner: Johannes Flintoe

Årstal: 1833

Sammendrag: Maleriet viser en scene fra livet på seteren med tre seterhytter og en flokk mennesker og dyr. I forgrunnen holder en kvinne en skål med melk, som sannsynligvis kommer fra seterdyrene. Det ser ut til at en mann byr henne opp til dans, men hun ser bort. En gammel mann sitter og røyker en pipe, mens han ser på de yngre folkene, som alle er kledt i folkedrakter med røde luer. En musikant spiller opp til dans på fiolin, og et par danser, mens andre ser på.

I mellomgrunnen til høyre ser man en flokk kuer og geiter. Én kvinne er i ferd med å melke en ku, en annen passer på geitene, mens en tredje kvinne sikter opp i seteren med et gevær. I bakgrunnen sees Skagastølstindene, som tårner seg opp, delvis snøkledte.

Fakta om Veiviseren synger

Forfatter: Johan Sebastian Welhaven

Utgivelse: Først utgitt i Nyere Digte, 1845

Sammendrag: Diktet består av tre strofer, der et lyrisk jeg taler til et du. I strofe 1 oppfordres du’et til å bli med opp på seteren. Der oppe på fjellet skinner solen fortsatt om kvelden, mens det er blitt mørkt i dalen. I strofe 2 fortelles om veien opp til seteren. Veien fører gjennom en lund, der elvefolket bor. Her skal man være stille når man går gjennom lunden – selv nøkken spiller kun stille på harpen sin. Strofe 3 forteller om seteren, der det er en klokkeklang fra bjeller og musikk fra strengeinstrumenter. Her sitter den skjønne budeien (tjenestejenta) og spiller på sin langelek (et strengeinstrument).

Ordforklaringer til diktet

min hu: min lengsel/lyst
gjøken: en fugl, galen dens er kjent: KO-Ko
seteren: eng på fjellet med husdyrbruk
dunkel: halvmørk
alvene: overnaturlige vesener som kan oppfattes som besjeling av naturen
er til huse: bor
nøkken: et overnaturlig vesen som holder til i sjøer, elver og bekker, og lokker mennesker med sitt spill
sakte: stille/tyst
bruse: spille/lyde
langelek: langeleik/langspill, et norsk folkeinstrument, et strengeinstrument
terne: budeie, en tjenestejente

Oppskrift på kortsvarsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på kortsvarsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kortsvar | Norsk hovedmål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.