Kortsvar | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Vår 2021

Denne oppgavehjelpen inneholder vår hjelp til kortsvaret fra eksamen i Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, våren 2021. 

Kortsvarsoppgaven består av to deler. I del A skal du svare på spørsmål til teksten «Sjokkert over stygg språkbruk». I del B skal du velge mellom å skrive oppgave B1 om diktet «Naudbluss» eller oppgave B2 om teksten Hør her'a! 

Oppgavehjelpens innhold

Del A: «Sjokkert over stygg språkbruk». På denne siden finner du hjelp og inspirasjon til å besvare seks spørsmål til teksten «Sjokkert over stygg språkbruk». Spørsmålene tester din forståelse av teksten.

Del B: I denne delen av kortsvaret skal du velge mellom to oppgaver, enten B1 eller B2:

Oppgave B1: «Naudbluss». Her får du hjelp til å skrive om temaer og virkemidler i diktet «Naudbluss». Diktet handler om situasjonen under koronautbruddet i våren 2020.

Oppgave B1: Hør her’a! Her får du hjelp til å karakterisere moren og forholdet mellom Mahmoud og moren i et utdrag av romanen Hør her’a!. I teksten forteller den pakistanske gutten Mahmoud om sin mor, som både er kjærlig og røff.

Utdrag 

Under finner du et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Karakterisering av forholdet mellom Mahmoud og moren

Her gir vi hjelp til å karakterisere forholdet mellom Mahmoud og moren, slik det kommer frem i utdraget fra Hør her'a!

Forholdet er preget av kjærlighet, selv om Mahmoud får juling

Selv om moren en gang imellom gir Mahmoud juling, er forholdet deres likevel karakterisert av å være kjærlig. Han er ikke i tvil om at moren elsker ham, og han er ikke redd for henne, selv om hun er røff ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kortsvar | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Vår 2021

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 12.05.2023
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 13.04.2022
    Skrevet av Elev på Vg3