[0]

Kortsvar | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Vår 2023

I denne oppgavehjelpen gir vi deg inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven fra eksamen i Norsk for språklige minoriteter med kort botid, Vår 2023. Kortsvaret består av to deler: del 1 og del 2. Du må besvare begge deler av oppgaven, men i del 2 skal du velge mellom oppgave 2A eller 2B. 

Utdrag

2. Forklar kort hvordan du forstår sammenhengen mellom bildet og setningen «bli besøksvenn til en som er full av liv».

Bildet viser en spesiell type russisk dukke som kan settes sammen, så den minste dukken er inni den nest minste, som er inni den mellomste, osv., inntil det hele er samlet i den største dukken. Dukkens forskjellige elementer viser bilder av en mann i forskjellige stadier av livet: et lite barn, et større barn, en ung mann, en middelaldrende mann og en gammel mann. Alle versjoner av mannen ser glade ut. 

Når du skal besvare spørsmålet, kan du prøve å overveie hva dette bildet prøver å si om eldre mennesker, og hvordan det henger sammen med bildeteksten. Eventuelt kan du finne ekstra hjelp i sitatet under bildet («Gjennom hele livet fylles vi med kunnskap, opplevelser og historier»), som utdyper poenget. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kortsvar | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Vår 2023

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.