Kortsvar - Norsk, språklige minoriteter | Høst 2021

Her finner du hjelp til å skrive kortsvarsoppgaven fra eksamen i Norsk for språklige minoriteter med kort botid, høst 2021. Kortsvaret består av to deler: del A og del B. Du skal besvare begge deler av oppgaven, men i del B skal du velge mellom oppgave B1 eller B2

Del A

Alle skal svare på denne oppgaven.

Tekst:
– «Ute er vi mindre alene», side 10 i dette oppgavesettet

Les teksten, og svar på spørsmålene under.

1) Hva mener Solvang at vi har mistet i året som har gått?
2) Nevn tre ting Solvang mener er ekstra fint med å være ute i naturen under pandemien.
3) Hva mener Solvang du skal gjøre om du blir lei av turene dine?
4) Forklar uttrykket «gleden vil smitte over på deg» slik det er brukt i teksten.
5) Forklar uttrykket «at naturen ikke går tom» slik det er brukt i teksten.
6) Forklar uttrykket «er […] i samme båt» slik det er brukt i teksten.

Kommentar: Du skal vise at du forstår innholdet i teksten. Skriv svaret ditt i fullstendige setninger.

Del B

Du skal svare på én av oppgavene i del B, enten B1 eller B2. Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord. Skriv svaret ditt
som en sammenhengende tekst. Bruk nummeret på den oppgaven du har valgt som overskrift. Oppgavene bygger på tekster fra forberedelsesdelen.

Oppgave B1

Tekst: –
«Den lille maskinen» av Rolf Jacobsen

Hva mener du er temaet i diktet? Forklar hvordan kontraster er brukt som virkemiddel i diktet.

Kommentar: Du skal bruke fagspråk og vise til eksempler i teksten.

_________________________________________________

Oppgave B2

Tekster:
– «Iblant lurer jeg på hva jeg skulle gjort uten en bestefar» av Andrea Wold
– «Råd om hvem som er verd å høre på» av Georg Johannesen

Sammenlign tema i diktene, og forklar hvordan du forstår noen av de språklige bildene i diktene.

Kommentar: I svaret ditt skal du skrive om begge diktene, men du velger selv hva du vil legge vekt på. Du skal bruke fagspråk og vise til eksempler i teksten

Oppgavehjelpens innhold

Oppgavehjelpen vår hjelper deg godt i gang med arbeidet med kortsvaret:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kortsvar - Norsk, språklige minoriteter | Høst 2021

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.02.2023
    Skrevet av Elev på Vg3