Kortsvar | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Høst 2020

Her finner du hjelp til å skrive kortsvaret om teksten «Vennskap på tvers av generasjoner» (Del A) og diktene «Håvamål» og «Ta vare» (Del B, oppgave 2). Oppgaven ble gitt til skriftlig eksamen i Norsk for språklige minoriteter med kort botid, høst 2020. 

siden om Del A får du idéer til å svare på spørsmålene til teksten «Vennskap på tvers av generasjoner».

På sidene om Del B får du hjelp til å løse oppgave B1 eller B2. Du skal velge én av de to oppgavene:

Oppgave B1 handler om en Facebook-side for «Dugnadsbrødrene». Du skal skrive om sidens hovedformål og virkemidler. Dessuten skal du vurdere om siden er vellykket.

Oppgave B2 handler om å sammenligne tekstene «Håvamål» og «Ta vare». Du skal ha fokus på tema og virkemidler.

Oppgaveformulering: Kortsvar 

Del A

Alle skal svare på denne oppgaven.

Tekst:

– «Vennskap på tvers av generasjoner», side 10–11 i dette oppgavesettet

Les teksten, og svar på spørsmålene under.

1) Hvorfor ble Inger besøksvenn?

2) Hvordan kan man bli besøksvenn?

3) Hva gjør Inger og Eldbjørg når de møtes? Du skal nevne minst to aktiviteter.

4) Eldbjørg sier at hun har et bredt interessefelt. Hva betyr det «å ha et bredt interessefelt»?

5) Forklar uttrykket «på tvers av» slik det er brukt i setningen «på tvers av generasjoner».

6) Forklar uttrykket «å snakke varmt om» slik det er brukt i setningen «Inger bestemte seg for å bli besøksvenn etter at en venninne hadde snakket varmt om Røde Kors-tilbudet».

Kommentar: Du skal vise at du forstår innholdet i teksten. Svar med egne ord, og bruk fullstendige setninger.

Del B

Du skal svare på én av oppgavene i del B. Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord. Skriv svaret ditt som en sammenhengende tekst. Bruk nummeret på den oppgaven du har valgt, som overskrift.

Oppgave B1

Tekst:
– «Dugnadsbrødrene»

Forklar hva du mener er hovedformålet med denne Facebook-siden, og gjør rede for noen av virkemidlene som Dugnadsbrødrene bruker. Vurder kort om du synes Facebook-siden er vellykket.
Kommentar: I svaret ditt skal du bruke fagspråk. Du skal begrunne synspunktene dine.

Oppgave B2

Tekster:

– «Håvamål», side 11 i forberedelsesdelen

– «Ta vare», side 10 i forberedelsesdelen

«Håvamål» og «Ta vare» er skrevet med nesten 1000 års mellomrom. Sammenlign kort temaet og noen av virkemidlene i de to tekstene.

Kommentar: Du skal bruke fagspråk.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kortsvar | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Høst 2020

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 08.06.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 13.01.2021
    Skrevet av Elev på Vg3